2024-02-01

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

1. Asmenų priėmimui mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priskiriamos šios aptarnavimo teritorijos:

1.1. Visagino Draugystės vidurinei mokyklai – III ir II mikrorajonas (išskyrus Veteranų g. lyginius namų numerius);

1.2. Visagino „Gerosios vilties“ vidurinei mokyklai – I mikrorajonas (įskaitant Veteranų g. lyginius namų numerius);

1.3. Visagino „Verdenės“ gimnazijai – I mikrorajonas ir II mikrorajono dalis (Veteranų gatvės lyginiai namų numeriai, Sedulinos al. Nr. 21 ir 23, Taikos pr. Nr. 46, 48, 50, 52, Tarybų gatvės nelyginiai namų numeriai).

1.4. Visagino „Žiburio“ pagrindinei mokyklai – III mikrorajonas ir II mikrorajono dalis (Statybininkų gatvės nelyginiai namų numeriai, Taikos pr. Nr. 54, 56, 58, Tarybų gatvės lyginiai namų numeriai).

2. Mokyklų aptarnavimo teritorijos nenustatomos:

2.1. asmenų priėmimui mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, taip pat asmenų, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priėmimui mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas ar socialinių įgūdžių ugdymo programas;

2.2. asmenų, gyvenančių kaimuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklų, priėmimui.