Baigiasi registravimas į pirmąsias klases 2024-2025 mokslo metams

Iki 2024 m. balandžio 15 d. skiriamos vietos tik mokyklų aptarnaujamose teritorijose gyvenamą vietą deklaravusiems asmenims.  

Registracija

Dažniausiai užduodami klausimai

Būtinus duomenis sutarčiai sudaryti sistema generuoja automatiškai iš gyventojų registro ir kt. duomenų šaltinių. Dėl kitų dokumentų, reikalingų mokinio priėmimui įforminti, Jus informuos priimanti įstaiga. 

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos yra nustatomos tuo tikslu, kad užtikrinti švietimo įstaigų tinklo plėtrą ir tolygų įstaigų užpildomumą.

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos nustatytos Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-58. 

Asmenų priėmimui mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priskiriamos šios aptarnavimo teritorijos:

Įstaigos ugdomąja rusų kalba:
Visagino Draugystės progimnazijai – III ir II mikrorajonas (išskyrus Veteranų g. lyginius namų numerius);
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijai – I mikrorajonas ir II mikrorajono Veteranų g. lyginiai namų numeriai.

Įstaigos ugdomąja lietuvių kalba:
Visagino „Verdenės“ gimnazijai – I mikrorajonas ir II mikrorajono dalis (Veteranų gatvės lyginiai namų numeriai, Sedulinos al. Nr. 21 ir 23, Taikos pr. Nr. 46, 48, 50, 52, Tarybų gatvės nelyginiai namų numeriai).
Visagino „Žiburio“ pagrindinei mokyklai – III mikrorajonas ir II mikrorajono dalis (Statybininkų gatvės nelyginiai namų numeriai, Taikos pr. Nr. 54, 56, 58, Tarybų gatvės lyginiai namų numeriai).
 

Mokyklų aptarnavimo teritorijos nenustatomos:

  1. asmenų priėmimui mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (pvz. stojimui į „Atgimimo“ gimnaziją) ir vidurinio ugdymo programą,
  2. pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,
  3. asmenų, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priėmimui mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas ar socialinių įgūdžių ugdymo programas;
  4. asmenų, gyvenančių kaimuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklų, priėmimui.

Ar turite galimybę pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galite pasitikrinti elektroninių dokumentų pasirašymo svetainėse GoSign arba Eparasas. 
Tuo atveju, jei tikrai negalite pasirašyti sutarties elektroniniu parašu, derėtų kreiptis į ugdymo įstaigą dėl galimybės pasirašyti sutartį ranka. Ranka ir elektroniniu parašu sudarytos sutartys yra lygiareikšmės. Pasirašyti sutartį ranka rekomenduojame tik išskirtiniais atvejais, kadangi sistemoje dar diegiama skenuotų sutarčių įkėlimo funkcija.  

Mokinių pagrindinis priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas vykdomas iki 2023 m. balandžio 15 d., tada yra fiksuojamas klasių komplektų skaičius bendrojo ugdymo įstaigose. Po šios datos vyksta papildomas priėmimas tik į laisvas vietas sudaromose klasėse (t.y. nauji klasių komplektai neformuojami), taigi net tuo atveju, jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tėvai negali būti garantuoti, kad vaikas bus ugdomas pasirinktoje įstaigoje. Kad taip neįvyktų, būtina pateikti prašymą ne vėliau kaip balandžio 15 d.

Savivaldybės sistemos tvarkytojas, gavęs prašymą, jį užregistruoja. Tada atliekamas prašymo vertinimas: jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, tuomet skiriama vieta pageidaujamoje ugdymo įstaigoje. Prašymo būklė pakeičiama iš "Pateiktas" į "Vieta skirta". Sistema automatiškai sugeneruoja pranešimą - kvietimą pasirašyti sutartį, kurį prašymo teikėjas gauna į elektroninį paštą (būtinai pasitikrinkite ar laiškas nepateko į šiukšlių dėžę (spamą). Sutartį galima pasirašyti elektroniniu parašu, per VIISP. Tuo atveju, jei prašymo teikėjas neturi galimybės pasirašyti el. parašu, atvykstama į ugdymo įstaigą, kur šalys (prašymo teikėjas ir įstaigos vadovas) sutartį pasirašo ranka ir nuskenuota sutartis įkeliama į duomenų valdymo sistemą.